16.04.2020 г.
3.2. Адрес на публикацията в TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:178368-2020:TEXT:BG:HTML&tabId=1
3.3. Адрес на публикацията в РОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=972406
22.05.2020 г.
1. Съобщение

14.08.2020 г.
1. Обявление за възложена поръчка- 990764: https://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F03_2014&id=990764

17.08.2020 г.
1. Обявление 2020/S 158-386272
1.1.  Адрес на публикацията в ТЕD:  https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:386272-2020:TEXT:BG:HTML

23.12.2021
Договор
Обявление за изменение

29.12.2021 г.
1. Обявление за изменение 2021/S 250-664346.
1.1. Адрес на публикацията в интернет страницата на TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:664346-2021:TEXT:BG:HTML
1078 посещения общо 1 посещения за деня
ОП 2020-3 Транспортиране ( сметоизвозване ) на не опасни отпадъци от населените места на община Костинброд и поддържане на територии за обществeно ползване