Кметските наместници в село Опицвет и село Чибаовци раздадоха първи на своите жители предпазни маски.

Г-жа Гергана Величкова – кметски наместник на село Опицвет заяви, че освен дадените от община Костинброд предпазни маски има и дарение от местно семейство, което безвъзмезднопредоставя предпазни маски за нуждите на населението и най-вече на лицата над 60 годишна възраст.

Г-жа Искра Лазарова – кметски наместник на село Чибаовци също раздаде предпазни маски на своите жители.

Кметът на община Костинброд призовава местните хора в малките села да останат по домовете си, като ги уверява, че за тях работи общинският кризисен щаб, Домашният социален патронаж, Общински Инспекторат-Костинброд и РУ-Костинброд.

17376 посещения общо 1 посещения за деня
Предпазни маски за многократна употреба се раздават от кметовете на 13-те населени места в община Костинброд