УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,
Уведомяваме Ви, че в ДВ,бр.28 от 24.03.2020 г. е приет и публикуван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Съгласно разпоредбата на & 26 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, влизащ в сила от 24.03.2020 г. с два месеца- до 30 юни 2020 година, се удължава срокът, в който местните данъци за недвижими имоти и за МПС ще са с 5% отстъпка, ако се платят в пълен размер. Остават да работят касата на Община Костинброд, находяща се в гр.Костинброд, ул.Охрид№1, ет.1 от 8:00 до 17:00 часа  и кметствата по населени места на Община Костинброд, където може да платите в брой или безкасово чрез ПОС терминал, при засилен контрол и мерки за дезинфекция. Може да се направи плащане на касите на чрез EasyPay, чрез FastPay, с пощенски запис в клоновете на Български пощи ЕАД или по банков път по посочената Банкова сметка – УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК – клон Костинброд: IBAN:BG85UNCR 9660 8497 5755 10.BIC:UNCRBGSF, по съответен код за вид плащане.

Срокът за плащане на такса битови отпадъци остава непроменен – ползване на остъпка от 5% при плащане на задължение в пълен размер до 30 април.

1547 посещения общо 3 посещения за деня
СЪОБЩЕНИЕ – ОТДЕЛ “ПРИХОДИ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“