Днес, 09.04.2020г., най-голямата компания на територията на община Костинброд дари свои продукти на Домашния социален патронаж, Дневен център за работа с деца на улица и Център за обществена подкрепа, които в дните на извънредно положение обслужват социално слаби лица, самотно живеещи възрастни хора и многодетни майки на територията на община Костинброд.

Помощта ще бъде раздадена на близо 150 социално слаби жители на община Костинброд. Голяма част от тях са в рисковата група над 65 години. Има и хора с увреждания, както и с крайно ниски доходи. Останалата част се доставя на служителите на КТП-то на с. Волуяк.

С помощта на социалните центрове в община Костинброд дарението ще бъде раздадено преди Великден.

Благодарим на Кока-Кола, че подпомага и се стреми да създаде по-добри условия на живот на нуждаещите се хора в община Костинброд, и всички служители на първа линия, работещи по време на извънредното положение и превенцията срещу COVID-19.

891 посещения общо 2 посещения за деня
Община Костинброд получи продукти за хората в нужда от Кока-Кола