Във връзка с постъпило писмо в община Костинброд от РЗИ – Софийска област, Ви уведомяваме за следното:

“Обекти за търговия на дребно с хляб и тестени изделия, които произвеждат предназначени за консумация от хора храни, реализирани в същия обект“ следва да извършват своята дейност съгласно добрите практики и препоръките към бизнес операторите и работодателите от хранителния бизнес на Министерство на здравеопазването, а именно:

– Да се учести периодът на провежданата дезинфекция на търговските площи и други контактни повърхности, като се извършва най-малко три пъти дневно. Необходимо е, при възможност, да се използват препарати, които не изискват последваща обработка на повърхностите /напр. Отмиване/.

– Храните, които се предлагат в неопакован вид или в насипно състояние, следва задължително да бъдат съхранявани по начин, който възпрепятства прекия досег на клиента с тях / предпазна бариерна-стъклена, плексигласова и т.н./. Служителите, съгласно добрите практики, задължително трябва да работят с лични предпазни средства /маски, ръкавици и др./.

– Алтернативен вариант е опаковане, което може да се извърши пред клиента, като тази дейност се извършва от служители, използващи предпазни средства.

– В случаите, когато не може да бъде избегнат контактът с клиента, следва да бъдат предвидени мерки от страна на работодателя, с цел спазване на личната хигиена.

– Външното пространство извън обектите следва да се оразмери – с указателни табели за спазване дистанция от най-малко 2,0 м. между чакащи клиенти.

– Необходимо е дейността в търговските обекти да бъде съобразявана с броят на посетителите.

Съгласно Закона за храните, контрола по спазване на изискванията е в правомощията на Българска агенция по безопасност на храните, включително и по дадените съвместни препоръки по повод спазването на противоепидемичните мерки.

Съгласно раздел IV от Заповед № РД-01-124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването, кметовете и органите на МВР оказват пълно съдействие, като създават организация за осъществяването на контрол по разпоредените мерки.

5631 посещения общо 1 посещения за деня
Регионална здравна инспекция – Софийска област със свое писмо 07-115/09.04.2020г. уведомява общините за дейността на „Обекти за търговия на дребно с хляб и тестени изделия, които произвеждат предназначени за консумация от хора храни, реализирани в същия обект“