Индивидуалните пакети са със средно тегло до 30 кг и съдържат продукти като брашно, олио, ориз, леща, зеленчукови и месни консерви и др. Те са осигурени по Оперативната програма за храни, финансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

В обхвата на текущата инициатива са самотни възрастни хора, хора с увреждания, както и хора с доходи под линията на бедност, които са част от проект „Топъл обяд“ и “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”. Кампанията по осигуряването и предоставянето на пакетите се реализира в партньорство между Агенцията „Социално подпомагане“ и Българския Червен кръст.

Храните бяха приети от г-жа Анастасия Попова- председател на БЧК – Костинброд, директор на Център за обществена подкрепа и общински съветник, а за складирането на храната помогнаха г-н Мариян Младенов- общински съветник, г-жа Тереза Власайкова – секретар на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, служители от Център за социална рехабилитация и интеграция и служители на общинска администрация-Костинброд.

Доставката на продуктите ще се извърши от Домашен социален патронаж и ще продължи до 16 април. Хранителните продукти ще се доставят по списък до дома на всеки нуждаещ се.

2043 посещения общо 1 посещения за деня
Над 100 уязвими жители на община Костинброд ще получат пакети с 16 хранителни продукти от първа необходимост