Със заповедта можете да се запознаете на министерство на здравеопазването: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/04/11/zapoverd-01-199-11-04-2020.pdf

 

968 посещения общо 1 посещения за деня
Със своя заповед здравният министър въвежда допълнителни мерки по отношение работата на кооперативните и фермерски пазари