Във връзка с определеният със Заповед на Министъра на здравеопазването времеви график за влизане/излизане от гр. София– сутрин между 6,00 и 8,00ч. и вечер- между 18,00 и 20,00ч. ще се изпълнява следното разписание на курсовете от междуселищния транспорт, както следва:

ЛИНИЯ № 1

Петърч –София

06:10; 6:30; 18:25

София –Петърч

07:00; 07:40; 19:10.

Опицвет, Безден, Богьовци

6:15; 18:00;

София – Опицвет, Безден, Богьовци

7:40; 19:10;

ЛИНИЯ № 3

Драговищица – София

05:50;

София – Драговищица

07:40;18:00;

ЛИНИЯ № 4

София -Градец

07:40; 18:00;

ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ КУРСОВЕ, НЕУПОМЕНАТИ В НАСТОЯЩОТО РАЗПИСАНИЕ, СЕ ПРЕУСТАНОВЯВАТ ДО ВТОРО НАРЕЖДАНЕ!

ПЪТУВАЩИТЕ СА ДЛЪЖНИ ДА НОСЯТ НЕОБХОДИМИЯ НАБОР ОТ ДОКУМЕНТИ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА!

1681 посещения общо 1 посещения за деня
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!! ДО ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД, ПЪТУВАЩИ С МЕЖДУСЕЛИЩНИЯ ТРАНСПОРТ. АКТУАЛНО РАЗПИСАНИЕ НА КУРСОВЕТЕ НА МЕЖДУСЕЛИЩНИЯ ТРАНСПОРТ, КОЕТО ВЛИЗА В СИЛА ОТ 17.04.2020Г. !!!