АКТУАЛНО РАЗПИСАНИЕ НА КУРСОВЕТЕ НА МЕЖДУСЕЛИЩНИЯ ТРАНСПОРТ, КОЕТО ВЛИЗА В СИЛА ОТ 13:15ч. на 21.04.2020Г. !!!

Във връзка със Заповед№ РД-01-226/21.04.2020г. на Министъра на здравеопазването, с която се изменя текста на Заповед № РД-01-224/16.04.2020 г. за наложения времеви график за влизане/излизане от гр. София., считано от 13:15ч. на 21.04.2020г., се възобновява разписание на курсовете от междуселищния транспорт от квотата на община Костинброд.

Курсовете по линия „София-Петърч“, с възложител Столична община, оцветени в червен цвят, ще бъдат възобновени на 22.04.2020г.

ЛИНИЯ № 1

Петърч –София ДЕЛНИЧНИ ДНИ

04:45; 05:30; 06:10; 6:30; 06:45; 07:06; 07:25; 07:45; 08:30; 08:55; 10:30; 11:10; 11:31; 13:30; 14:50; 15:55; 16:35; 17:05; 17:35; 18:30; 19:00; 20:00; 20:30

София –Петърч- ДЕЛНИЧНИ ДНИ

05:30; 06:10; 06:45; 07:20; 08:10; 08:30;  09:15; 09:45; 10:10; 11:15; 12:10; 13:15; 14:15; 15:50; 16:40; 17:20; 17:50; 18:20; 19:10; 19:45; 20:45; 21:30

Петърч -София – ПРАЗНИЧНИ И ПОЧИВНИ ДНИ

06:01; 06:45; 7:30; 08:15; 8:55; 11:00; 12:20; 13:50; 15:30; 17:00; 18:25; 20:10

София –Петьрч- ПРАЗНИЧНИ И ПОЧИВНИ ДНИ

07:40; 8:10; 09:00; 10:10; 11:45; 13:10; 14:35; 16:20; 17:40; 19:10; 21:00

 

Опицвет, Безден, Богьовци -София ДЕЛНИЧНИ ДНИ

06:15; 07:20; 10:20; 16:20;

София – Опицвет, Безден, Богьовци ДЕЛНИЧНИ ДНИ

05:30; 06:45; 09:45; 15:50; 19:10;

Опицвет, Безден, Богьовци – София – ПРАЗНИЧНИ И ПОЧИВНИ ДНИ

06:15; 09:45  (от АС „Белица“, гр. Костинброд);15:00; 17:00 (до АС „Петьрч“, с връзка до София) –

София – Опицвет , Безден, Богьовци – ПРАЗНИЧНИ И ПОЧИВНИ ДНИ

09:00; 14:45 (от АС „Белица“, гр. Костинброд); 16:20; 19:10;

 

ЛИНИЯ № 2

Линия №3 – Драговищица и №4- Градец преминават през Първи Район на гр.Костинброд

 

ЛИНИЯ № 3

Драговищица – София ДЕЛНИЧНИ ДНИ

05:50; 06:45; 08:00 (До АС „Белица“, гр.Костинброд) ; 10:00; 15:30; 18:30;

София – ДраговищицаДЕЛНИЧНИ ДНИ

07:30; 09:30; 15:00; 18:00; 19:30;

Драговищица -София –ПРАЗНИЧНИ И ПОЧИВНИ ДНИ

05:45; 08:00; 10:00 (до АС „Белица“, гр.Костинброд); 15:30; 18:30 (до АС „Белица“, гр.Костинброд)-

София- Драговищица – ПРАЗНИЧНИ И ПОЧИВНИ ДНИ

07:30; 09:30; 15:00; 18:00 –

*Линия №3 – Драговищица и №4- Градец преминават през Първи Район на гр.Костинброд

 

ЛИНИЯ № 4

Градец – СофияДЕЛНИЧНИ ДНИ

06:30; 08:50 (До АС „Белица“, гр.Костинброд); 15:40; 18:30

София- Градец ДЕЛНИЧНИ ДНИ

08:00; 15:00; 18:00;

Градец -София ПРАЗНИЧНИ И ПОЧИВНИ ДНИ:

08:10; 15:40;

София -Градец ПРАЗНИЧНИ И ПОЧИВНИ ДНИ:

07:30; 15:00; 18:00;

*Линия №3 – Драговищица и №4- Градец преминават през Първи Район на гр.Костинброд

 

ЛИНИЯ № 5

Чибаовци – АС „Белица“, гр.Костинброд- ВТОРНИК И ПЕТЪК:

08:00; 18:40;

АС „Белица“, гр.Костинброд – Чибаовци ВТОРНИК И ПЕТЪК:
07:30; 18:00;

АС „Белица“, гр.Костинброд – ЧибаовциНЕДЕЛЯ:

14:30;

Чибаовци – АС „Белица“, гр.Костинброд- НЕДЕЛЯ:

15:00 ч.

 

*При увеличение на пътникопотока и нормализиране на ситуацията ще бъде променено настоящото или възстановено редовното разписание, за което ще бъдете уведомени незабавно.

2474 посещения общо 1 посещения за деня
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!! ДО ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД, ПЪТУВАЩИ С МЕЖДУСЕЛИЩНИЯ ТРАНСПОРТ