30.04.2020

1. Обява 2020-2
2. Приложения – .zip
3. Информация за публикувана Обява в АОП;
3.1. Адрес на публикацията: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9098400

12.05.2020
Съобщение за удължаване на срока за събиране на оферти
Удължен срок

22.05.2020
Протокол №1

1058 посещения общо 1 посещения за деня
Обява 2020-2 „Основен и текущ ремонт, рехабилитация на пътища и улици и поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Костинброд”