Поради наложени ограничения в придвижването от едно населено място в друго и невъзможността за подаване на документи по електронен път с персонален идентификационен код или класифициран електронен подпис, е осигурена възможност на лица с прекъснати здравноосигурителни права да подават Декларация образец №7 „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски“ и др. документи, необходими за актуализиране на здравноосигурителен статус в  кметствата на територията на община Костинброд.

При въпроси свързани с организацията на взаимодействието между представителите на кметствата и приходната администрация може да се обръщате към звено „Обслужване“,  ИРМ Костинброд, служебен телефон: 0721 66291.

955 посещения общо 1 посещения за деня
Съобщение