АКТУАЛНО РАЗПИСАНИЕ НА КУРСОВЕТЕ НА МЕЖДУСЕЛИЩНИЯ ТРАНСПОРТ,
КОЕТО ВЛИЗА В СИЛА ОТ 13.05.2020г. /СРЯДА/!

Във връзка с преустановяване на приетото с Решение на НС от 13.03.2020г извънредно положение на територията на Република България се възобновява и възстановява изпълнението на разписанието на курсовете от междуселищния транспорт, както следва:

Във връзка с промените в Републиканската транспортна схема, описани по-горе е изменена и общинската транспортна схема по автобусна линия “Опицвет-Петърч“, утвърдена с Решение № 738/31.05.2018г. на Общински съвет Костинброд.

Начална/ крайна спирка за всички курсове от и до Опицвет, на територията на гр. София е “61-во ОУ”.

Разписание за празнични и почивни дни:

Местоположение на АС “Обеля”, същата начална/ крайна спирка за курсовете от квотата на Столична община: гр. София, ул. “Димитрий Лихачов” №36.

Утвърдени маршрутни разписания от квотата на Столична община

Утвърдени маршрутни разписания от квотата на община Костинброд

Моля, имайте предвид, че след спирка „Волуяк“, преди автобусите да завиват към АС „Обеля“, ще преминават през кръговото кръстовище и ще спират при метростанция „Ломско шосе“.

Курсовете от квотата на община Костинброд ще се изпълняват с начална/крайна спирка в гр. София – „61-во ОУ“, а курсовете от квотата на Столична община – до АС „Обеля“.

 

ЛИНИЯ №2
СОФИЯ –КОСТИНБРОД -СОФИЯ
Делник
От София
7:00; 9:30; 11:15; 13:30; 15:00; 16:30; 17:30; 18:30; 19:30; 20:30;
От Костинброд
6:20 ; 7:20;  10:10; 12:10 ;13:50,15:30 ;16:50 ;17:50 ;18:50

Празник
От София
7:30;9:30 ;13:30 ;15:00, 18:00; 20:30
От Костинброд
5:55; 7:10; 8:10; 10:10; 14:10 ; 18:20

ЛИНИЯ № 3
София-Драговищица-София
Делник
От София
7:30; 9:30; 11:15; 13:30; 15:00; 16:30; 17:30; 18:30; 19:30; 20:30;
От Драговищица
5:50; 6:45; 8:00; 10:00; 12:00; 14:00; 15:30; 17:00; 18:00; 19:00;

Празник
От София
7:30; 9:30,11:00, 13:30, 15:00 ; 17:00,18:00; 20:30 ;
От Драговищица
5:50; 6:45; 8:00; 10:00;11:45, 14: 00 ;15:30 ; 18:30 ;

ЛИНИЯ № 4
София-Градец-София
Делник
От София
8:00; 11:15; 15:00 ; 18:00; 19:30
От Градец
6:30 ; 8:50 ; 11:50; 15:40 ; 18:40

Празник
От София
8:00; 11:00 ;15:00;18:00
От Градец
6:30; 8:50 ;11:30 ;15:40 ; 18:40

Автобуса за Царичина:
8:00 часа  и 15:00 часа  от София
8:40 часа и 15:40 часа от Царичина

ЛИНИЯ № 5
София-Чибаовци-София
Делник
От София
7:10; 14:00; 18:20
От Чибаовци
8:00; 15:00; 19:20

Празник
От София
8:00; 14:00; 17:00
От Чибаовци
9:00; 15:00; 18:00

7491 посещения общо 2 посещения за деня
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ЖИТЕЛИТЕ – ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗПИСАНИЕ НА ПРЕВОЗИТЕ ПО АВТОБУСНИ ЛИНИИ, СЧИТАНО ОТ 13.05.2020 Г. !