Рибари се стекоха за помощ и пуснаха рибите в общинския язовир. Шараните са с общо тегло половин тон. През миналата година общинското предприятие „Водоеми и пазари“, заедно с община Костинброд осъществиха няколко зарибявания на различни видове риби. През този месец се очаква доставка и на Бял Амур.

Топлото време предразполага все повече посещаване на водоема, който е с отворено заведение от няколко дни.

Ръководството на язовир Маслово е взел всички необходими мерки за предпазването от COVID-19, като предлага маси на вън.

През следващата седмица ще бъдат почистени и обозначени още места за риболов, с цел разстояние и избягване на струпване на рибари.

4574 посещения общо 1 посещения за деня
Днес бяха пуснати 1500 броя риби от вида шаран в язовир „Маслово“, гр. Костинброд