Детската площадка се намира под кметството в село Безден. Съоръженията са спонсорство от акционерно дружество “Костинброд ЕКО” към Регионално Депо за отпадъци-Костинброд, а фундаментът и настилката са от бюджета на община Костинброд.

На 22 юли 2020 г. новата придобивка за децата на село Безден беше открита официално с водосвет за здраве от Отец Желязко Симонов.

На събитието присъстваха кметът на община Костинброд г-н Трайко Младенов, кметът на село Безден г-н Цветан Борисов, г-н Александър Ненов- зам.-кмет на община Костинброд, г-жа Кристина Александрова- зам.-председател на Общински съвет-Костинброд, г-жа Анелия Велева- общински съветник, г-н Иво Трингов и г-жа Теодора Вълчева- изпълнителни директори на “Костинброд ЕКО” и представители на фирмата изпълнител на футболното игрище, което ще се изгради до читалището в село Безден.

Трикольорна лента за новата площадка прерязаха кметът на община Костинброд, заедно с представителите от Регионално Депо за отпадъци и кметът на село Безден.

Площадката е най-голямата и единствена на територията на село Безден. От днес децата вече могат да играят в една модерна среда, отговаряща на всички европейски изисквания за безопасност.

Г-н Трайко Младенов изказа специални благодарности на изпълнителните директори на “Костинброд ЕКО” за закупуването на съоръженията на детската площадка и съобщи, че престои изграждане на видеонаблюдение в централната част на селото.

Г-н Иво Трингов, представляващ регионалното ДЕПО, заяви че няма нищо по-хубаво от това – децата ни да имат добра среда за социализиране! Това е поредното спонсорство на акционерното дружество и трета детска площадка. Първата се намира в съседното село Богьовци, а втората на язовир Маслово в град Костинброд.

Освен новата детска площадка жителите на село Безден скоро ще могат да ползват обособено място за спорт. С постановление на Министерски съвет през 2019г. се отпусна сумата в размер на 119 997, 90 лева с ДДС за изграждането и оборудването на спортна площадка в село Безден.

Празникът завърши със символична “първа копка” и освещаването на Отец Желязко Симонов на общинския терен, предназначен за футболно игрище.

Спортът е един от приоритетите за община Костинброд и с изграждането на новия мултифункционален терен ще се предостави нова и модерна възможност за тренировки и спортуване на малки и голeми, както от село Безден, така и от съседните села.

14060 посещения общо 1 посещения за деня
От днес децата в село Безден се радват на нова, модерна детска площадка! В селото се даде старт и на изграждането на мултифункционално спортно игрище!