Във връзка със Заповед № РД-05-321/10.09.2020г. на Трайко Младенов – кмет на община Костинброд относно честванията по случай празника на град Костинброд и с цел осигуряване на оптимален транспортен достъп, ограничаване на рискове от пътно-транспортни произшествия, безопасен достъп на гражданите присъстващи на събитието, както и за паркиране на моторни превозни средства /МПС/, което ще се проведе на централен площад „Иван Вазов“ в периода от 15.09.2020г. до 17.09.2020г. включително в гр.Костинброд, на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.19, ал.1,т.2; ал.2, т.5 и чл.23 от Закона за пътищата и чл.5, т.1 от Наредбата за управление на общинските пътища на община Костинброд се определя:

1 .За времето от 17:30ч. до 22:30ч. на 15.09.20г. ще се преустанови движението на МПС-та в частта по ул. „Охрид ” от кръстовището и с ул.“Никола Вапцаров“ до кръстовището и с ул.“Христо Ботев“. Единствените МПС-та, които ще се допускат да преминават през определените зони са автомобилите на ОбА-Костинброд, автомобили със специален режим на движение и автомобили на живущите на съответните улици.

2.3а времето от 17:30ч. до 22:30ч. на 16.09.20г. ще се преустанови движението

на МПС -та в частта по ул. „Охрид ” от кръстовището и с ул.“Никола Вапцаров“ до кръстовището и е ул.“Христо Ботев“. Единствените МПС-та, които ще се допускат да преминават през определените зони са автомобилите на ОбА-Костинброд, автомобили със специален режим на движение и автомобили на живущите на съответните улици.

3.3а времето от 13:00ч. до 23:00ч. на 17.09.20г. ще се преустанови движението на МПС-та в частта по ул. „Охрид ” от кръстовището и с ул.“Никола Вапцаров“ до кръстовището и с ул.“Христо Ботев“. Единствените МПС-та, които ще се допускат да преминават през определените зони са автомобилите на ОбА-Костинброд, автомобили със специален режим на движение и автомобили на живущите на съответните улици.

Зона за паркиране на моторни превозни средства за гостите и участниците на празничната програма ще е в свободната площ намираща се между ул.“Димчо Дебелянов“ и сградите на Народно Читалище „Иван Вазов“ и „Български пощи“ ЕАД.

Във връзка с т. 1,2 и 3 се определя обходен маршрут за движение на ППС-та, а именно: от ул.“Охрид“ по улиците: ул.“Никола Вапцаров“, ул.“Димчо Дебелянов, ул.“Христо Ботев“. Забранява се паркирането на МПС-та на уличните платна и тротоарните площи по обходния маршрут.

БЛАГОДАРИМ ЗА РАЗБИРАНЕТО! ОБЩИНА КОСТИНБРОД

2476 посещения общо 1 посещения за деня
УВЕДОМЛЕНИЕ