Идеята идва от група родители, чиито деца са провели лечение и е било необходимо провеждането на възстановителни процедури! Избират и закупуват земеделски парцел между селата Опицвет и Безден в община Костинброд. Хора, личности, родители, обрекли себе си само на една кауза! Хора с имена – Пламен Белчев, Петя Александрова и Маргарита Борисова. Тримата, винаги заедно провеждат разговори с министри, директори на агенции, народни представители, кметове и общински съветници и не по-късно те от името на сдружението за деца с онкохематологични заболявания кандидатстват и печелят проект от Държавен фонд “Земеделие” за построяването на възстановителен център.

На 27 март 2018 година е подписан договор №23/07/2/0/00900 от 27.03.2018г. за европейско финансиране, по под-мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 година. (ПРСР 2014 – 2020 г.) От Държавен фонд „Земеделие” за построяването на центъра са отпуснати 3,7 млн. лв. А от бюджета на община Костинброд са отпуснати 750 Хил. лв. за финансиране на недопустими разходи по програмата.

След изграждането центърът разполага със седем еднофамилни къщи, административна сграда със зали за занимания и столова, басейн и място за усамотение. В допълнение към центъра са функциониращите вече спортна площадка и помощно стопанство.

Благодарение на сдружението на деца с онкохематологични заболявания, с огромното съдействие от Министерски съвет и активна помощ от страна на община Костинброд тази благородна инициатива от днес, 14.09.2020г., е факт!

Събитието уважиха г-н Трайко Младенов-кмет на община Костинброд, г-н Александър Ненов, инж.Габриела Георгиева, инж. Теодора Гогова- зам.-кметове на община Костинброд, д-р Атанас Тенев- председател на ОбС-Костинброд, общински съветници, заместник-министър на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева, г-жа Николина Ангелкова и г-н Васил Цветков – народни представители, главен комисар Николай Николов-директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, г-жа Светлана Трендафилова – зам.-областен управител на Софийска област, комисар Георги Иванов- директор на РСПБЗН и представители от агенция „Социално подпомагане“, „Закрила на детето“, Регионално управление по образованието, ДФЗ, МОН, РИОСВ, кметове на съседни общини и още много други институции.

Г-н Трайко Младенов бе поканен да поздрави гостите. Той сподели, че общинска администрация-Костинброд и общински съвет винаги са помагали на тази прекрасна идея и винаги са взимали решенията единодушно. Кметът благодари на правителството и най-вече на премиера на Република България г-н Бойко Борисов. Той добави, че в лицето на общината “Сдружението за лечение на деца с онко хематологични заболявания” имат верен приятел и партньор!

Заместник-министър Василева, заяви: „Община Костинброд е усвоила близо 20,5 млн.лв. по ПРСР 2014 – 2020г.„По Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020г. община Костинброд е усвоила значителен финансов ресурс“. Заместник-министърът на земеделието, храните и горите поясни, че средствата са вложени за подобряване на инфраструктурата в общината – пътна, улична и водопроводна мрежа, изграждане на спортна площадка и реконструкция на училище.

Г-жа Николина Ангелкова – Народен представител заяви, че: Сдружението “Деца с онкохематологични заболявания” и техните усилия да бъде изграден възстановителен център за деца в община Костинброд изискват не само признателност – те са пример за силата на духа, надеждата и любовта, които спасяват. “

Последен слово произнесе г-н Пламен Белчев – председател на сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“.

„Мечтата ни се превърна в реалност. Този проект не би бил успешен без дългогодишната и безрезервна подкрепа на Община Костинброд, която осигурява и издръжката на центъра за период от две години по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. Благодаря Ви! Бог да пази децата на България!“

След прерязването на лентата от деца – потребители, сдружението и кметът на община Костинброд, се отслужи водосвет за здраве и се освети параклиса, който се намира във възстановителния център. Белоградчишкият епископ Поликарп – Викарий на Софийския митрополит, заедно с отец Дамян, отец Желязко Симонов и отец Николай осветиха онкоцентъра.

Чувствена програма бяха подготвили сдружението с редица песни от деца, оперната певица Гергана Николаева и Танцов състав „Зорница“ към НЧ“Иван Вазов-1947″, гр. Костинброд.

Честито откриване на единствения център на Балканите, третият в Европа и осмият в Света!

Честит Кръстовден, българи!

3534 посещения общо 1 посещения за деня
След 7 годишни очаквания, перипетии и надежди, днес на Кръстовден се сложи началото на един от осемте в света и единствен на Балканите Възстановителен център за лечение на деца с онкохематологични заболявания