УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД,
В продължение на получено в деловодството на общинска администрация Костинброд писмо от Заместник-областния управител на Софийска област, с настоящото предоставяме на Вашето внимание актуализиран проект на график за движение на пътническите влакове за 2021 г.

Същият може да намерите на интернет https://www.bdz.bg/bg/a/aktualiziran-proekt-na-grafik-za-dvizhenie-na-vlakovete-za-2021-g, а финални предложения за промени да изпращате на е-mail адрес: kostinbrod.bg@gmail.com в срок до 18 септември 2020г. /осемнадесети септември, две хиляди и двадесета година/.

Моля, имайте предвид, че след посочената дата графикът се приема за утвърден и няма да бъдат възможни повече промени до разработването на график за 2022г.

544 посещения общо 1 посещения за деня
Съобщение