В дните 30 и 31 октомври 2020 г., в гр. Костинброд, Местна инициативна група „Костинброд – Своге“ проведе първия си териториален празник. Целта на събитието бе да се популяризира дейността на МИГ, да се представят местните производители на територията на двете общини, културно-историческото наследство, традициите и обичаите.

Празникът бе официално открит на 30 октомври от кмета на общината Трайко Младенов и д-р Атанас Тенев – председател на Обс-Костинброд и председател на УС на МИГ „Костинброд -Своге“.

В зоната с дървени къщички пред сградата на община Костинброд, се проведе специално изложение, в което бяха представени местни производители, творчески личности, активности от региона, традиционни ястия, занаяти, хора на изкуството, местни организации и институции и др.

Д-р Атанас Танев подчерта, че за последните четири години работата на МИГ „Костинброд – Своге“ върви възходящо, като вече има реализирани и в ход над десет проекта, в различни области, които ще са от полза на всички жителите. Част от тях са изграждането на покрита сцена до НЧ „Иван Вазов-1947“ и изложбено пространство, където творци ще могат да показват своите произведения.

На 31 октомври в малкия салон на НЧ „Иван Вазов-1947“ се състоя тематичен младежки форум „Стратегията на МИГ „Костинброд – Своге“ с фокус към младите хора от територията и възможностите за развитие на туризма, обмен на идеи и добри практики”. Лекторите на форума д-р Десислава Алексова и археологът д-р Красимира Лука представиха възможностите за развитие на туризма в общините с темите: „Туризъм в Своге и Костинброд – SMART решения и иновации“.

Вторият ден от празника продължи и на откритата сцена пред НЧ „Иван Вазов-1947“ с фолклорна програма „МИГ „Костинброд – Своге“ пее и танцува“, която бе открита с официално приветствие от заместник-кмета на община Костинброд Александър Ненов.

За доброто настроение на всички присъстващи се погрижиха певчески и танцови състави, от читалища и културни институции на територията на МИГ „Костинброд – Своге“, които представиха богатството и красотата на българския фолклор и танци.

С културните, природни и исторически забележителности на територията на двете общини се запознаха и най-малките жители и гости на Костинброд с приключенската игра „Лов на съкровища“. Разделени в два отбора, представляващи Костинброд и Своге, малчуганите търсиха скрито съкровище, свързано с решаване на загадки и познаване на местни забележителности и история. Като истински откриватели, задружно опознаваха територията на двете общини, подреждайки пъзел с популярна за всеки район местност, оцветяваха герба на Костинброд и на Своге, разгадаваха послание в бутилка, слушаха интересни истории и отговаряха на въпроси. За представянето си всички деца получиха награди от организаторите, а победителите се окичиха и с медали.

В рамките на двата дни на празника, изнесен на открито офис на МИГ „Костинброд – Своге“ предоставяше подробна информация за дейността на МИГ, консултации и рекламни материали на желаещи лица.

Събитието се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки.

Основна цел на „МИГ Костинброд – Своге“ е устойчиво развитие на територията на общините Своге и Костинброд, насърчаване включването на местното население в разработването и изпълнението на стратегия за развитие на региона. В рамките на двата дни на празника, изнесен на открито офис на МИГ „Костинброд – Своге“ ще предоставя информация, консултации и рекламни материали на желаещите да разберат повече за инициативната група.

Събитието се организира във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-28/13.04.2018 г., финансиран от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони чрез ПРСР 2014-2020 г.

8237 посещения общо 1 посещения за деня
МИГ „Костинброд – Своге“ проведе първия си териториален празник