Регионална дирекция „Гранична полиция“-Драгоман уведомява, че има две свободни длъжности за лица работещи по трудови правоотношения:

техникелектронна техника(ГПУ-Калотина) в сектор „Информационни технологии“;

-техник – електрически системи(ГПУ-Калотина) в сектор „Управление на собствеността.

За повече информация на тел.07172/2095 – РД“Гранична полиция“- Драгоман

2286 посещения общо 1 посещения за деня
Съобщение – Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Драгоман