ВАЖНО Правителството е осигурило много възможности за подпомагане на бизнеса и родителите, които няма да работят или ще останат у дома си заради мерките.

Повече семейства с деца до 𝟏𝟒 г., които се обучават от разстояние, ще имат право на помощ от държавата при следните условия:

✔️ Ако сте родител на дете, което учи от разстояние заради пандемията от Ковид-𝟏𝟗, и се налага да излезете в неплатен отпуск, за да го гледате;

✔️ Ако сте останали без работа, но нямате право на обезщетение за безработица или размерът му е по-нисък от минималната заплата;

✔️ Ако сте самоосигуряващ се, но не можете да се трудите поради въведените мерки за борба с епидемията от коронавирус,

МСТП отпуска зелена помощ.

✔️ Максималният й размер за цял месец за семейство с едно дете е 𝟔𝟏𝟎 лв., а за семейства с две и повече деца – 𝟗𝟏𝟓 лв.

🔹 Разширява се кръга на родителите, които могат да получат средства пропорционално на дните, в които са си вкъщи поради ограничителните мерки заради Ковид-𝟏𝟗.⁣⁣⁣

🔹 За целта :⁣⁣⁣

✔️ Детето Ви трябва да е до 𝟏𝟒г.⁣⁣⁣

✔️ Месечният доход на семейство с 1 дете не бива да надвишава 𝟐𝟕𝟒𝟓 лв., а на семейство с две деца – 𝟑𝟔𝟔𝟎 лв.⁣⁣⁣

✔️ Ако сте самоосигуряващи се, трябва да подадете заявление в НАП и да получите регистрирано прекратяване на дейността Ви. Това може да се случи и електронно на адрес:

https://inetdec.nra.bg/pikservices.html

✔️ Трябва да имате уведомление от детската градина или училището (по имейл или в електронен дневник), общината или РЗИ, че детето Ви минава на обучение от разстояние с решение на директор, на областен или общински щаб или е под карантина.⁣⁣⁣

✔️ Трябва да предоставите и служебна бележка, че сте в неплатен отпуск.⁣⁣⁣

Заявленията за помощта и служебните бележки може да подавате в дирекциите „Социално подпомагане“, сканирани или снимани на имейл:

ao@asp.government.bg, по пощата или чрез системата за сигурно електронно връчване на адрес:

https://rb.gy/ymlvr0⁣⁣⁣

 

3382 посещения общо 1 посещения за деня
ВАЖНО – Правителството е осигурило много възможности за подпомагане на бизнеса и родителите, които няма да работят или ще останат у дома си заради мерките