През есента на 2020 година са поставени четири мобилни станции в България, една от които се намира на територията на община Костинброд. Заради многобройни сигнали и спекулации от жителите на община Костинброд, Общинска администрация, съвместно с мобилния оператор „А1 България“ ЕАД поставиха мобилна автоматична станция за измерване на въздуха.

Мобилният оператор успешно интегрира система за измерване на качеството на атмосферния въздух за нуждите на общината. Тя е монтирана в близост до Възстановителния център за деца с онкохематологични заболявания в село Опицвет.

Мястото е избрано, тъй като в близост има големи инфраструктурни обекта, за които общината поучава оплаквания за замърсяване. Станцията измерва фини прахови частици PM2,5 и PM10 (µm), температурата, влажността на въздуха и атмосферното налягане.

Данните от изминалата седмица показват зелен индикатор – „отличен“, а през тази седмица се наблюдава лек спад и преминаване в жълт индикатор – „добър“. Предстои през следващата седмица мобилната станция да бъде преместена и монтирана на площад „Иван Вазов“, град Костинброд.

Станцията е тестова, като „А1 България“ ЕАД я монтират и демонтират, и снабдяват с интернет.

Предвижда се мобилни станции да бъдат закупени и монтирани в града и селата през следващата година. Гражданите ще имат достъп до измерванията като ще се проверяват данните за въздуха от линк, качен на официалния сайт на община Костинброд.

7127 посещения общо 1 посещения за деня
Мобилна станция събира данни за качеството на въздуха в община Костинброд