От 23 ноември /понеделник/ започна рехабилитaция на път II-81 /Ломско шосе/ от кръговото на северната скоростна тангента до новоизграденото кръгово в индустриалната зона на град Костинброд.

Временно движението по път II-81 /Ломско шосе между град Костинброд и гр. София/ в района на село Волуяк се осъществява в една лента. Причината е преасфалтирането на пропаднали участъци, изграждането на три колектора за отводняване и поставянето на нова еластична ограда /мантинела/. Към днешна дата започва изграждането на колекторните системи за отводняване, а около 15 декември обектът ще бъде напълно готов от София към град Костинброд.

В периода май 2017 – октомври 2020 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) осигури значителен финансов ресурс, както от държавния бюджет, така и чрез програмите на Европейския съюз за рехабилитацията и поддържането на републиканската пътна мрежа, която е 20 хил. км. Един от тези проекти успешно беше завършен през 2019 година – Лот 2 „Път II-81 Костинброд – Бучин проход от км 8+200 до км 30+400, с обща дължина 22,2 км. С изпълнението на проекта са подобрени транспортно-експлоатационните качества на отсечката и е повишена безопасността на движение.

През 2019 година благодарение на МРРБ и АПИ беше напълно реновирана отсечката от Ломско шосе в границите на град Костинброд, с което огромните и опасни дупки по него и непрекъснатите кърпежи останаха в историята.

Второкласният път е основна комуникация на Северозападна и Югозападна България през билото на Стара планина. Той е най-пряката връзка за жителите от областите Монтана и Видин със София, както и с Дунав мост II и пристанище Лом. Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) продължават работата върху нови проекти, които да подобрят транспортната инфраструктура. През август 2019 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ сключи договор за „Предоставяне на прединвестиционно проучване за трасе по направлението Монтана – София с тунел под „Петрохан““.

Предварителното проучване за трасе по направлението Монтана – София с тунел под Петрохан включва изграждане на обходен път на гр. Костинброд, който започва от новоизграденото кръгово в индустриалната зона на град Костинброд и завършва на км 10+900 /над Асфалтовата база и земеделския пазар в края на град Костинброд, посока село Драговищица/. В проекта е предвиден обход и на с. Бучин проход, община Костинброд.

Към момента се извършва пълен преглед на всички части от предоставения проект от експерти на Агенция „Пътна инфраструктура“. Предстои разглеждане и приемане на разработката за първи междинен етап от договора от Експертен технико-икономически съвет (ЕТИС) на АПИ. Бъдещият проект ще трябва да включва пълни инженерно-геоложки проучвания и подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на обходното трасе, чрез който транзитният трафик ще се изведе от централната част на града. Обходният път ще осигури удобна и безопасна връзка за трафика от Лом-Монтана-Видин по път IІ-81 Ломско шосе, както и за очаквания засилен тежкотоварен поток към София след цялостното изграждане на АМ „Европа”.

На 25 ноември Министерски съвет пренасочи пари от магистрала „Струма“ за изграждане на 32 километра от магистрала „Европа“. Като нов проект се включва изграждането на АМ „Европа“ (между 15 и 48 километър), обхватът на проекта за изграждане на магистрала „Струма“, лот 3.2, (т.е. през Кресненското дефиле) се намалява.

Община Костинброд и Агенция „Пътна инфраструктура“ работят в сътрудничество за реализирането на проекти, които подобряват инфраструктурата в община Костинброд и около нея. С реализирането на описаните проекти ще се обнови транспортната инфраструктура около града и ще се осигурят всички комуникационни връзки с главните пътни артерии, като на границата между с. Волуяк, Столична община и община Костинброд ще се изгради сериозна пътна връзка между Ломско шосе и новият скоростен път – на две нива, позволяваща слизане и качване във всички посоки.

Транспортът е стратегически сектор за икономиката на държавата и Европейския съюз, който засяга пряко ежедневния живот на всички.  Той е крайъгълен камък на европейската интеграция, тъй като напълно свързаните и устойчиви транспортни мрежи са необходимо условие за изграждането и правилното функциониране на европейския единен пазар.

11274 посещения общо 2 посещения за деня
Стратегически пътни проекти с национално и европейско финансиране