Във връзка с получено писмо от Железопътна секция София, ДП “Национална компания железопътна инфраструктура“, с вх.№ 53.00-3/01.12.2020г., Ви уведомяваме, че за времето от 10:00 часа до 14:00 часа на 03.12.2020г. /четвъртък/ и от 10:00 часа до 14:00 часа на 04.12.2020г. /петък/ движението на ППС през жп прелез на км 12+900- спирка Костинброд (на Птицекомбинат, ул. „Имп. Константин Велики“, гр. Костинброд) ще бъде преустановено.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”, ЖЕЛЕЗОПЪТНА СЕКЦИЯ СОФИЯ
Писмо Относно: Прекъсвано частично движението на ППС в района на жп прелез на км 12+900 в междугарието Волуяк -Костинброд

4855 посещения общо 2 посещения за деня
У В Е Д О М Л Е Н И Е