Патронажната грижа, с помощта на която близо 43 000 възрастни и хора под карантина получават доставки на храна и лекарства в домовете си, ще продължи и през следващата година.
🟢 Новата възможност за общините е по програмата „Патронажна грижа+“ по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ с допълнителен ресурс от 85 млн. лв., осигурени от механизма на Европейската комисия REACT EU.
✅Екипите на патронажa ще продължат да правят доставки до домовете на нуждаещите се, като храната и лекарствата се закупуват с техни средства.
✅Освен това служителите могат да извършват някои неотложни административни услуги или да плащат битови сметки вместо тях.
✅Сред служителите на патронажа има и медицински лица, които могат да мерят кръвното или да проследяват графика за лекарствата на потребителите.
✅Ако включените в услугата имат нужда от психологическа подкрепа или консултиране, такива също ще им бъдат осигурени.
✅Като част от операция „Патронажна грижа+“ общините ще могат да подпомагат социалните си услуги с допълнително финансиране за обезпечаване сигурността и здравословната среда за потребителите и социалните работници.
✅Ще се финансират дейности като осигуряване на лични предпазни средства, дезинфекция на сградите на услугите, тестване на персонала и потребителите, преустройство на помещения за разделяне или изолиране на заразени потребители, осигуряване на компютри, таблети, телефони и др., както и допълнително заплащане на персонала за извънреден труд.
6281 посещения общо 1 посещения за деня
ПАТРОНАЖНАТА ГРИЖА ЩЕ ПРОДЪЛЖИ И ПРЕЗ 2021г.
bg Български
X