Видео записи изпращайте на електронната поща на читалището: ch.iv.vazov@abv.bg в срок до 22 декември 2020г.

А тези, които предпочитат да пишат, могат да се включат в конкурса с есе на тема “МОЯТА ЛЮБИМА ВАЗОВА ТВОРБА”.

1157 посещения общо 1 посещения за деня
Народно Читалище “Иван Вазов-1947” обявява онлайн конкурс за рецитиране стихове на Иван Вазов