Днес бяха монтирани 5 броя професионални дезинфекционни станции за извършване на дезинфекция на ръце с вградена система за употреба на течен дезинфектант за ръце.

Устройствата са закупени от Община Костинброд, след одобрение от Общински съвет – град Костинброд, във връзка с получено писмо от Министерство на околната среда и водите,  в което се издават указания към директорите на РИОСВ относно възможността за разходване на средства от Общините по Закона за управление на отпадъците за прилагане на мерки от Закона за здравето.

Дезинфекционните станции са поставени:

  • 1 брой в сградата на Общинска администрация – Костинброд
  • 1 брой в сградата на РСПБЗН Костинброд и Общински инспекторат Костинброд
  • 2 броя в сградата на Поликлиниката (на двата входа)
  • 1 брой в сградата на РУ на МВР – град Костинброд и Домашен социален патронаж

Закупуването и поставянето на дезинфекционните станции е част от мерките, които Община Костинброд предприема във връзка с разпространението на COVID– 19 и се цели поддържане на хигиена и недопускане разпространението на вируса. Станциите са за ползване както от служителите на институциите, така и за гражданите.

На доставянето и поставянето на дезинфекционните станции присъстваха г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, д-р Атанас Тенев – Председател на Общински съвет – Костинброд и служители от Общинска администрация- Костинброд.

22125 посещения общо 1 посещения за деня
Община Костинброд закупи 5 професионални дезинфекционни станции – Автоматични диспенсъри за дезинфекция на ръце, които са монтирани в обществени сгради в града