За първи път той се чества през 1985 г. по инициатива на ООН, когато Световната организация приканва правителствата и неправителствените организации във всички страни да изкажат уважението и благодарността си към доброволците и да дадат по-голяма гласност на дейността им.
На този ден обществото отдава почит към хората, които с безвъзмезден труд помагат за подобряването на живота на уязвимите и нуждаещите се от помощ.
В трудните времена на COVID-19 изказваме благодарност на всички доброволци в Доброволно формирование “Феникс”,  които винаги са помагали на община Костинброд!
Подадената ръка винаги носи доброто в себе си!
Благодарим ви, че сме заедно !
1190 посещения общо 1 посещения за деня
5 декември е Международен ден на доброволеца