Новите линейки, които бяха предоставени в началото на ноември месец и предадени от министъра на здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов, разполагат с пълен комплект оборудване за оказване на първа помощ. Специализираните автомобили  са закупени в изпълнение на проект BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014–2020.

Една от тях вече обслужва община Костинброд.

В началото на декември месец бяха закупени от община Костинброд – климатик, пералня и телевизор за нуждите на персонала на спешна помощ- Костинброд.

Ръководството на община Костинброд заявява, че с новата линейка значително ще се повиши нивото на обслужване на пациентите от спешния център. Общинска администрация- Костинброд благодари на Министерството на здравеопазването за новата придобивка. Общината ще продължи да подкрепя спешната помощ, за да може до всеки жител в нужда да достига бърза и адекватна медицинска помощ.

10998 посещения общо 3 посещения за деня
Центърът за спешна помощ в град Костинброд разполага с нова и модерна линейка, която има съвременно медицинско оборудване, отговарящо на всички изисквания