На 05.01.2021 г. /09:01 – 16:16 ч. / На 06.01.2021 г. /09:01 – 16:16 ч. / На 07.01.2021 г. /09:01 – 16:16 ч. / На 08.01.2021 г. /09:01 – 16:16 ч. / – Безден: 77. 60, III-174, VII-66, VIII-66, Гълъбов Камък, М. Могилата УПИ77, 24, ПИ №243, Кв. 25, УПИ 77. 9, УПИ V 66 Кв 22, вила, къща, ПИ 77. 41

На 05.01.2021 г. /09:01 – 16:16 ч. / На 06.01.2021 г. /09:01 – 16:16 ч. / На 07.01.2021 г. /09:01 – 16:16 ч. / На 08.01.2021 г. /09:01 – 16:16 ч. / – Дреново, Общ. Костинброд: 15, Вагон

На 05.01.2021 г. /09:01 – 16:16 ч. / На 06.01.2021 г. /09:01 – 16:16 ч. / На 07.01.2021 г. /09:01 – 16:16 ч. / На 08.01.2021 г. /09:01 – 16:16 ч. / – ДРЪМША: 106. 910 М. ПАРАЛЪЖОВЦИ, махала ПАРАЛЪЖОВЦИ , ПАРАЛЪЖОВЦИ, ПАРАЛЪЖОВЦИ ПИ 015033

На 05.01.2021 г. /09:00 – 16:16 ч. / На 06.01.2021 г. /09:00 – 16:16 ч. / На 07.01.2021 г. /09:00 – 16:16 ч. / На 08.01.2021 г. /09:00 – 16:16 ч. / – Костинброд: УПИ II 4162, Бреза 3, 2, 1, 6, Георги С. Раковски 44, 61, 69, 67, 59а, 55, 42, 44а, 65б, 40, 61а, 57а, 58, 83, 50, 57, 65а, 54, 52, 63, 56, 46, 46а, 65, 71, 50а, 75, 59, Зора 9, 8, 7, 2, 5, 6, 3, 4, Йордан Йовков 36, 38, 44а, 25, 19, 21, 40а, 19д, 17, 42, 17, 24, 57, 123, 44, 38а, 42а, 23, 40, 46а, 38 къща, 46, 19г, Нарцис 4, 1а, 10а, 12, 9, 10, 5, 8, 1, 7, 3, Охрид 52, 78а, 51, 78, 53, 50, 35а, 56, 72, 37а, 48, 57, 53а, 33а, 37, 55, 47, 54, 64, 51а, 70, 39, 80, 74, 68, 64а, 31, 76, 62, 45, 58а, 49, 41, 66, 35, Полет 4, 4а, Поп Богомил 10, 5, 7, 8а, 1, 6, 8, 12, 3, Сергей Румянцев 13б, Славянска 85, 23, 63, УПИ IV-4162 Кв. 250, УПИ XlIV-7937, УПИ XXXII-7644 Кв. 123, Цар Калоян 9, 11

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

1194 посещения общо 1 посещения за деня
ЧЕЗ Разпределение България съобщава за временни прекъсвания в района на Община Костинброд