Със заповед на кмета на община Костинброд е назначена на комисия, която да обходи всички засегнати имоти от наводненията и да установи и изготви подробен доклад относно характера и размера на щетите. Комисията ще извърши предварителна оценка за необходимите средства за предоставяне на възстановителна помощ на физически лица за подпомагане възстановяването на жилищата им, засегнати от бедствието, установено след обследване по реда на Наредба № 5 от 2006 година за техническите паспорти на строежите.

Днес 13.01.2021 година комисията започна работа в гр. Костинброд. След приключване на обхода в града, работата продължава в с. Петърч и при необходимост и в други населени места в общината.

При посещение на комисията е необходимо да представите следните документи:

  • Документ за собственост на имота;
  • Документи, доказващи законност на сградите;
  • Декларация по образец.

Заявка за посещение от комисията може да направите:

  • В работни дни от 08:00 часа до 17:00 часа на телефон: 0882/40-90-92
  • В почивни и работни дни след 17:00 часа и събота и неделя на телефон:
  • 0721/66-631 и 0889/50 00 37 – Дежурен към община Костинброд

Заявка за посещение от комисията може да направите и на e-mail: kostinbrod.bg@gmail.com

При обаждане моля да оставите данни на лице за контакт:

  • телефон за обратна връзка;
  • адрес на засегнатия имот.

>> ДЕКЛАРАЦИЯ (.docx файл)

7123 посещения общо 2 посещения за деня
Комисия за оценка на щетите от наводненията започва работа в община Костинброд