Извънредна сесия, във връзка с бедствието в град Костинброд и село Петърч, започна днес от 16:00 часа в малкия салон на НЧ “Иван Вазов-1947”.
На сесията беше предоставена информация от кмета на община Костинброд, г-н Трайко Младенов, инж. Теодора Гогова и г-н Александър Ненов- зам.-кметове относно възникналото бедствие на 11.01.2021 г. и предприетите мерки от страна на община Костинброд и държавните институции, участващи в овладяване на кризата.

 

Беше докладвано, че ситуацията е овладяна и под контрол. Обявеното частично бедствено положение ще остане до напълно успокояване на обстановката. Живота и здравето на хората е опазен, материалните щети ще бъдат възстановени. Със заповед на кмета на община Костинброд е назначена комисия, която ще оцени щетите на всеки пострадал.
Набелязаха се спешни мерки за допълнителна превенция!
В първите часове на бедствената ситуация, общински съветници се включиха активно в помощ на пострадали жители в село Петърч.
Единност и екипност в оценките и решенията, без политически пристрастия се показа и днес на извънредната общинска сесия в град Костинброд.
2279 посещения общо 1 посещения за деня
Днес се състоя извънредна сесия на общинския съвет- Костинброд, във връзка с обявеното частично бедствено положение