Срещата беше във връзка със сигнали за незаконна сеч на територията на община Костинброд. Служители от Държавно горско стопанство- Сливница всеки ден правят обход по горите на територията на община Костинброд. Това стана ясно днес на работната среща на институциите, като за най-засегнати райони бяха посочени землищата село Драговищица и село Градец в община Костинброд. На срещата присъстваха и представители от една от фирмите за дърводобив на територията на община Костинброд – “Смарт Форест” ООД.

Обсъдени бяха случаи на констатирани нарушения, свързани с незаконна сеч в държавна горска територия.

По данни на международната природозащитна организация WWF, незаконният дърводобив в България е между 10 и 25% от общия добив, което формира сенчест бизнес за близо 100 милиона лева. Освен че ощетяват държавния бюджет, незаконните сечи дългосрочно лишават цели региони от гора и от питейна вода, докато привилегировани фирми трупат огромни печалби.

Заради все по-доброто сътрудничество между държавните институции, както и заради все по-големите възможности за граждански контрол върху злоупотребите в горите, България има шанс да спре незаконните сечи.

Тъй като темата за унищожаването на горите е болезнено актуална, гражданите настояват за решения и подават сигнали за нарушения.

На срещата бяха набелязани конкретни мерки и действия, които да се предприемат, за да се преотвратят случаите на незаконна сеч.

Всички присъстващи се обединиха около набелязаните мерки и действия с цел предотвратяване на незаконна сеч.

Призоваваме жителите на общината да подават сигнали при съмнения за извършване на незаконна сеч.

5305 посещения общо 1 посещения за деня
Днес в малкия салон на НЧ “Иван Вазов-1947” се състоя работна среща с Държавно горско стопанство- Сливница, Регионална дирекция на горите- София, Районно управление-Костинброд и общинска администрация-Костинброд