Кметът на община Костинброд, г-н Трайко Младенов, с изявление след извънредното заседание на Министерски съвет на 19.01.2021г.:

„Няма как да прикрия емоцията и силните си чувства, изключително много благодаря на Министър-председателя г-н Бойко Борисов и на цялото правителство! Подкрепата, която ни дадоха в този момент ни е толкова нужна. Реките заляха село Петърч, което не се е случвало повече от 15 години, част от Костинброд беше залята, което не се е случвало повече от 10 години. Правителството не ни даде възможност да се отчаем. С отпуснати средства ще се справим с тежката бедствена ситуация през изминалата седмица. Максимално бързо ще възложа дейностите, който са необходими по ЗОП. В рамките на тази седмица ще започнем спешните неотложно аварийни дейности по реките. Огромна благодарност към полицаите и пожарникарите, които три дни бяха до нас, без почивка, без сън, за да овладеем ситуацията.“

Кметът на село Петърч, г-н Борислав Борисов, с изявление след извънредното заседание на Министерски съвет на 19.01.2021г.:

„Изказвам огромна благодарност към Премиера Бойко Борисов за мигновената реакция, на Народните представители от София област, както и на Областния управител Илиян Тодоров, които бяха заедно с нас в борбата с бедствието! Благодаря от сърце на всички доброволци. “Съединението прави силата”!“

С постановление № 11 от 19 януари 2021 година, Министерският съвет одобри да бъдат отпуснати по бюджета на община Костинброд 1 155 000 лв.

На извънредно заседание на Министерски съвет се отпуснаха 3,7 млн. лв. за общините Гоце Делчев, Костинброд, Лъки и Столична община.

За община Костинброд по предварителна оценка, необходимите за това финансови средства по обекти са:

1.Река Сливнишка, село Петърч – 400 000 лв. за спешни и неотложни аварийни работи /СНАВР/

2. Река Блато, село Петърч -600 000 лв. за спешни и неотложни аварийни работи /СНАВР/

3. Дере на Ул.”Дола”, с. Голяновци – 125 000 лв. за спешни и неотложни аварийни работи /СНАВР/

4. Възстановяване на водосток на Ул. “Дола”, с. Голяновци – 30 000 лв. за спешни и неотложни аварийни работи /СНАВР/

С отпуснатите от Министерски съвет средства ще успеем да осъществим спешни и неотложни действия по ликвидиране последиците от наводненията, както и за превантивни дейности по реките. Без тези средства общината трудно може самостоятелно да се съвземе от бедствието, което ни сполетя.

Цялото ръководство на община Костинброд поднася благодарност, както на правителството на Бойко Борисов, така и на Народните представители от София област, г-жа Николина Ангелкова и г-н Васил Цветков, които бяха неотлъчно до нас през тази трудна седмица за община Костинброд!

По-време на бедствената ситуация, оказаната помощ от страна на депутатите беше изключителна важна и връзката местна – изпълнителна власт е все по-силна и здрава!

Благодарим на Министерски съвет за навременната помощ, която оказват на общината ни в този труден момент!

8067 посещения общо 1 посещения за деня
Община Костинброд благодари на премиера Бойко Борисов и правителството на Република България за осигурената спешна финансова подкрепа от 1 155 000 лв.