На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг, в началото на януари месец се отправи покана до местната общност за обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг от Община Костинброд.

Предназначението на кредита е с цел повишаване на жизнения стандарт, икономическите показатели и общественото благосъстояние от физическо, здравно и социално естество чрез реализиране на инвестиционни проекти и осигуряване на проектна готовност на община Костинброд за обезпечаване на инженерната инфраструктура с цел кандидатстване за национално и европейско финансиране и закупуване на специализирана медицинска техника за обслужване на здравните нужди на жителите на община Костинброд.

Размер на дълга по предложение от общинска администрация е до 1 480 000,00 лева.

Целта е със собствени средства да се реализират четири важни за общината проекти:

  • Проектиране, изграждане и ремонт на общинска улична мрежа в Първи район, гр. Костинброд, кв. „Шияковци“ и кв. „Маслово“ – 1 000 000,00 лв.;
  • Инвестиционен проект за реконструкция и доизграждане на водопроводна и канализационна мрежа в III – ти район на гр. Костинброд /кв.“ Шияковци“ и кв. „Маслово“/ – 80 000,00 лв.;
  • Инвестиционен проект за пречиствателна станция за отпадъчни води и реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа и съоръжения към тях на с. Петърч – 150 000,00 лв.;
  • Закупуване на рентгенов скопичнографичен апарат, мамограф и ехограф с абдоминален повърхностен транстюсер 3,5-7,00 мегахерца. Така важните болнични апарати ще се помещават в Поликлиниката в град Костинброд. През 1997 година вторият етаж от поликлиниката беше продаден на частник. Там се помещаваше рентген, който обслужваше населението. От повече от 10 години рентгена не работи. Само преди месец беше препродаден вторият етаж на друг частник. Общинска администрация-Костинброд е влезла в преговори с новия собственик за използването на помещения, където да бъдат поставени новите апаратури.

На общественото обсъждане, провело се в 10:00 часа, стана ясно, че видът на дълга е дългосрочен, поет чрез банков кредит. Срок на дълга ще бъде за 7 години. Начинът на погасяване на главницата ще бъде на годишни вноски.

Кметът на община Костинброд, г-н Трайко Младенов, заедно със заместник- кметовете инж. Теодора Гогова, инж. Габриела Трайкова и г-н Александър Ненов, секретарят на ОбА-Костинброд, г-жа Валя Иванова, директори на дирекции и началник отдели в общинска администрация присъстваха на общественото обсъждане.

В конферентна връзка чрез Skype на община Костинброд се включиха много общински съветници и граждани. Бяха дадени препоръки и отправени въпроси, във връзка с бъдещите проекти.

Господин Трайко Младенов презентира всеки един проект. Кметът заяви, че приоритет на ръководството е рехабилитирането на всички улици, водещи до гробищните паркове в Първи район, кв. Маслово и кв. Шияковци в град Костинброд.

На общественото обсъждане се включи и Председателят на Общински съвет-Костинброд, д-р Атанас Тенев, който е и личен лекар в общината. Той заяви, че апаратура от най-високо поколение като рентгенов скопичнографичен апарат, мамограф и ехограф с абдоминален повърхностен транстюсер ще обслужва, както жителите на община Костинброд, така и жителите на съседни общини, който пътуват до столицата за нужната болнична апаратура.

6236 посещения общо 1 посещения за деня
Днес, 21.01.2021 г., се състоя онлайн обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен общински дълг на община Костинброд