На 25.01.2021 г. /09:01 – 16:16 ч. / На 26.01.2021 г. /09:01 – 16:16 ч. / На 27.01.2021 г. /09:01 – 16:16 ч. / На 28.01.2021 г. /09:01 – 16:16 ч. / На 29.01.2021 г. /09:01 – 16:16 ч. / – Безден: 77.60 III-174 , VII-66 , VIII-66 , Гълъбов Камък , М. Могилата УПИ 77, 24 , ПИ №243, Кв.25 , УПИ 77.9 , УПИ V 66 Кв 22 , Вила, Къща, ПИ 77.41
На 25.01.2021 г. /09:01 – 16:16 ч. / На 26.01.2021 г. /09:01 – 16:16 ч. / На 27.01.2021 г. /09:01 – 16:16 ч. / На 28.01.2021 г. /09:01 – 16:16 ч. / На 29.01.2021 г. /09:01 – 16:16 ч. / – Дръмша: 87.196 , Гаго ПИ 87, 181 , М Самовилски Връх, П-Л 81.44 , М.Самовилски Връх , Местност Самовилски Връх , ПИ 81.157 , Самовилски Връх ПИ 82, 9 , УПИ-VIII-7
На 25.01.2021 г. /09:00 – 16:16 ч. / На 26.01.2021 г. /09:00 – 16:16 ч. / На 27.01.2021 г. /09:00 – 16:16 ч. / На 28.01.2021 г. /09:00 – 16:16 ч. / На 29.01.2021 г. /09:00 – 16:16 ч. / – Костинброд: УПИ Ii 4162 , Бреза 3, 2, 1, 6, Георги С. Раковски 44, 61, 69, 67, 59а, 55, 42, 44а, 65б, 40, 61а, 57а, 58, 83, 50, 57, 65а, 54, 52, 63, 56, 46, 46а, 65, 71, 50а, 75, 59, Зора 9, 8, 7, 2, 5, 6, 3, 4, Йордан Йовков 36, 38, 44а, 25, 19, 21, 40а, 19д, 17, 42, 17, 24, 57, 123, 44, 38а, 42а, 23, 40, 46а, 38 Къща, 46, 19г, Нарцис 4, 1а, 10а, 12, 9, 10, 5, 8, 1, 7, 3, Охрид 52, 78а, 51, 78, 53, 50, 35а, 56, 72, 37а, 48, 57, 53а, 33а, 37, 55, 47, 54, 64, 51а, 70, 39, 80, 74, 68, 64а, 31, 76, 62, 45, 58а, 49, 41, 66, 35, Полет 4, 4а, Поп Богомил 10, 5, 7, 8а, 1, 6, 8, 12, 3, Сергей Румянцев 13б, Славянска 85, 23, 63, УПИ IV-4162 Кв.250 , УПИ XLIV-7937 , УПИ XXXII-7644 Кв.123 , Цар Калоян 9, 11
На 26.01.2021 г. /09:01 – 10:16 ч. / – Костинброд: 050260 , 38978.264.102 , 38978.507.302 , І-4397 Кв.259 М. Под Селото , Александър Стамболийски 79, 83, 87а, 95, 89, 101, 81, 83а, 93, 87, 76, 97, 91, 99, 72, 74, 78а, Атанас Йорданов – Памидова Лоза Ет , Балван 11, 5а, 9, 2, 7, 10, 1, 3а, 3, 13, 4, Вихрен 6, 10, 4а, 2, 1, 12, 8, 4, Здравец 6, 1, 3, 4, 10, 5, 8, 5 А, 2, 4, Кирил И Методий 3, 7, Крайбрежна 20, 6, 4, 14, 12, 18, Ломско Шосе , Люлин 22, 31, 33, 28, 40, 42, 30а, 37, 36, 23, 39, 13, 14, 16, 17, 15, 35, 37а, 45, 8, 52, 41, 17а, 16 Къща, 29, 12, 21, 55, 51, 14а, 32, 38, 10, 24а, 24, 43, 19, 25, 34, 30, 11а, 46, 26, 44, 27, 4, 3, 1, 2, 11, 7, 5, 6, 9, Малка Падина , Мест.Червиляка , Местн.Малка Падина 3, 2, Местност Балван Градина , Местност Шкендерица 2, Никола Обретенов 1, 3, 8, 6, 2, 5, 10, Оборище 15, 6, 7, 2, 3, 9, 1, 5, 8, 4, Отец Паисий 1, 3, 14, 6, 2а, 8, 7, 4, 10, 11, 12, 5, 2, Патриарх Евтимий 1, Пейо Яворов 5, 1, 2, 4, 4а, 3, 6, Пенчо Славейков 5, 2, 2а, 2 Г, 3, 9, 4, 1, 7, ПИ 050020 Цех За Щори , ПИ 38978.264.103 , ПИ 38978.507.404 , Поморие 23, 19, 21, 4, 2, 13, 15, 5, 11а, 9, 17, 1, 11, 7, Преспа 3, 4, 7, 1, 2, 5, Първи Май 29, 20, 12, 24, 14, 15, 26, 10, 1, 21, 17 Вила, 4, 8, 2, 3, 13, 16, 27, 6, 18, 19, 23, Руен 2, Светлина 8, 5, 14, 4, 2, 16, 1, 18, 22, 10, 6а, 12, Славянска 102, 110, Стара Планина 2, 15, 5, 14, 6, 10, 11, 2а, 14а, 13, 7, 3, 12, 16, 9, Стефан Костадинов 10, 5, 6, 11, 8, 3, 2, 9, 1, УПИ 1-4082 , УПИ Vi -7666 Кв.189 УПИ VIII-866 Кв 202 Яворов 1, УПИ XIII-904, Кв.195 38978.507.397, Филип Тотю 33, 14, 41, 2, 1, 24, 8, 10, 6, 3, 35, 29а, 5, 18а, 23, 21, 39, УПИ ІІ-4082 Кв 189, 9, 27, 16, 7, 19, 37, 4а, 29, 13, 17, 31, 4, 25, 11, 12, 18, 18а, Хан Кубрат 2, Червиляка
На 27.01.2021 г. /09:01 – 16:16 ч. / – Опицвет: Водоснабдяване И Канализация ЕООД
На 27.01.2021 г. /09:01 – 10:00 ч. ; 15:01 – 16:16 ч. / – Опицвет: Водоснабдяване И Канализация ЕООД , Под Костело Землище С.Опицвет
801 посещения общо 2 посещения за деня
Планови прекъсвания на електрозахранването за Община Костинброд