Официална церемония “Първа копка” по проект “Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на селата Драговищица и Голяновци, община Костинброд” Обособена позиция 1: „Частична подмяна на улична водопроводна мрежа на село Драговищица, община Костинброд“.

Днес, на 16 февруари 2021г., на площад „Батковци“ в село Драговищица се даде старт на работата по подмяна на улична водопроводна мрежа за второто най-голямо село в общината ни.

Обекта се финансира чрез програмата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за подпомагане на общините в РБългария със средства от държавния бюджет при реализирането на инвестиционни проекти за реконструкция, модернизация и изграждане на водоснабдителни системи и съоръжения за подобряване на водоснабдяването на населените места.

Присъстващи на събитието бяха г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, инж. Теодора Гогова- зам.-кмет, г-жа Албена Виденова- кмет на село Драговищица, общински съветници: г-н Иван Иванов и г-н Живко Георгиев, заместник-директор на Държавно горско стопанство – Сливница и представители от фирмата изпълнител на проекта. Отец Мариян отслужи молитва за начало на строителната дейност и освети обекта.

Община Костинброд печели проекти и реализира такива в най-големите си села : В края на 2018 година, община Костинброд подписа договор с Държавен фонд “Земеделие“ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за проект „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на село Петърч и Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на село Драговищица, община Костинброд“. Водопроводна мрежа, която е включена в проекта за с. Петърч е 20.500 км, а в с. Драговищица 1,188 км. През 2019г. и 2020г. чрез програмата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за подпомагане на общините в Република България се подмени изцяло вътрешната водопроводна мрежа на с. Голяновци с обща дължина 5,856 км.

Обектът за „Частична подмяна на улична водопроводна мрежа на с. Драговищица, община Костинброд“ е включен за финансиране в програмата на МРРБ през месец декември 2020г. чрез подписване на споразумение за частично финансиране в размер 580 503.00 лева, което е поредно доказателство за доброто сътрудничество между местната и държавната власт. Реализацията на проекта ще бъде още една крачка към подобряване качеството на живот на населението, ще даде положителен екологичен ефект, ще създаде условия за положително доразвиване на село Драговищица, както и за постигане на основната стратегическа цел за развитие на Община Костинброд. Към края е реализирането на проекта по подмяна над 20 километра водопровод и изграждане на нова и модерна помпена станция за питейна вода в село Петърч.

Предстои изготвянето на проект за нов водопровод за село Опицвет, а в бюджет 2021 г. на община Костинброд са отделени средства за направата на проекти за подмяна на вътреселищната водопроводна мрежа на селата – Градец, Безден и Богьовци. Към момента се изработва ПУП за ел. частна на проекта за водопровод за 5-те високопланински села: Бучин проход, Понор, Дръмша, Дреново и Чибаовци. След изграждането на новата водопроводна мрежа в село Драговищица ще се търси национално и/или европейско финансиране за строежа на довеждащ водопровод между двете села Драговищица и Голяновци. След предложението пред община ако съвет за взимане на заем, общината ще реализира няколко значителни проекта, свързани с ВиК сектора, а именно работни проекти за канал и водопровод на кв. Шияковци и кв. Маслово и проекти за канализация, и пречиствателна станция за село Петърч. С прилагането на съответните мерки, община Костинброд се стреми да отговори на приоритетите и целите, заложени на национално ниво за подобряване достъпността и качеството на предоставяните услуги във ВиК сектора.

6347 посещения общо 3 посещения за деня
Община Костинброд продължава да реализира проекти във ВиК сектора!