Във връзка с произвеждането на избори за народни представители на 4 април 2021 година избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателните списъци по настоящ адрес, подавайки лично с документ за самоличност заявление по образец в сградата на община Костинброд, в Центъра за административно обслужване, всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа, в срок до 20 март 2021 година включително.

583 посещения общо 1 посещения за деня
Срокове за избирателите: До 20 март подаваме заявления за гласуване по настоящ адрес!