В периода от 25 май до 10 юни 2021 година кандидатите могат да подават необходимите документи в Центъра за административно обслужване, в  административната сграда на община Костинброд, ул.“Охрид“№1 – всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа без прекъсване. Кандидатите за преброители и контрольори трябва да попълнят заявление и автобиография по образец, съгласие за обработка на лични данни и да предоставят своя снимка.

Кандидатите за преброители и контрольори трябва да са пълнолетни лица, да имат средно образование, да имат технически познания и умения за комуникация. В кампанията  могат да се включат и студенти.

Допълнителна информация може да бъде намерена на сайта на Националния статистически институт.

3785 посещения общо 1 посещения за деня
Във връзка с предстоящото поред преброяване на населението и жилищния фонд в Република България, което ще започне в 0.00 часа на 7 септември 2021г. и ще приключи в 20.00 часа на 3 октомври 2021 година, община Костинброд обявява процедура по набиране и подбор на преброители и контрольори