Обучението беше проведено и водено от г-жа Стефка Въжарова – зам.-председател на РИК 26 район Софийски и г-жа Мария Вълканова – член на РИК 26 район Софийски.

Обучаващите от РИК 26 район Софийски отговаряха на зададените въпроси от аудиторията, свързани с предстоящите избори.

В обучението взе участие и представител на СИЕЛА НОРМА, който показваше на практика как се работи с машината.

Присъстващите членове на СИК отправяха въпроси към фирмата доставила машината, какви трудности биха имали при работа или как да действат при възникнал технически проблем.

Представителят на СИЕЛА обясни подробно как се работи с машината и сподели опита си от последните проведени избори през април 2021г. и проведените наскоро избори за местно самоуправление.

Всички машини, предвидени за община Костинброд, ще заминат по избирателните секции, заедно с изборните книжа и със съответния техник на 10 юли. В община Костинброд ще бъдат доставени 16 машини.

690 посещения общо 1 посещения за деня
Днес, 5 юли 2021г., се проведе предварително обявено обучение на Секционните избирателни комисии (СИК) в град Костинброд