Община Костинброд организира Публично обсъждане на отчет на Бюджет 2020 година. Инициативата ще се проведе за деветнадесети пореден път. Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за публичните финанси, публичното обсъждане е въведено като задължителен етап при формиране, изпълнение и отчитане на бюджета.

Публичното обсъждане на отчет 2020 г. ще се проведе на 19.07.2021 г. от 15.00 часа в малкия салон на Народно читалище „Иван Вазов-1947” II район на града.

Община Костинброд Кани всички граждани, които се интересуват как са изразходени общинските средства да присъстват на публичното обсъждане. Материалите за публичното обсъждане ще са и на разположение на информационното табло в сградата на администрацията I етаж.

538 посещения общо 1 посещения за деня
С Ъ О Б Щ Е Н И Е – Публично обсъждане на ОТЧЕТ на БЮДЖЕТ 2020г.