За периода от 30.07.2021г. до 08.08.2021г. ще бъде ограничен режима на водоползване, като се ограничи водоподаването за с. Чибаовци за времето от 22.00 часа до 06.00 часа.

269001_new
3310 посещения общо 2 посещения за деня
Заповед №РД-05-268/29.07.2021 – За периода от 30.07.2021г. до 08.08.2021г. ще бъде ограничен режима на водоползване за с. Чибаовци