Заповед за провеждане на търг и конкурси с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот

973 посещения общо 1 посещения за деня
Заповед за провеждане на търг и конкурси с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот
bg Български
X