Заповед за провеждане на търг и конкурси с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот

842 посещения общо 3 посещения за деня
Заповед за провеждане на търг и конкурси с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот
bg Български
X