Заповед за отмяна Заповед №РД-15-105/23.07.2021 г. на кмета на община Костинброд за обявяване на публични конкурси с тайно наддаване за отдаване под наем на терени – общинска собственост

710 посещения общо 1 посещения за деня
Заповед за отмяна Заповед №РД-15-105/23.07.2021 г. на кмета на община Костинброд за обявяване на публични конкурси с тайно наддаване за отдаване под наем на терени – общинска собственост