На днешния светъл, християнски празник- Никулден, официално се откриха новите помещения на дирекцията. Досега дирекция „Социално подпомагане“ ползваше част от общински имот при общежитията на ПГВМСС „Св. Георги Победоносец“. Поради изтичане на договора и с оглед по-доброто организиране на дейността на дирекцията,община Костинброд предостави десет помещения на 4-тия етаж в поликлиниката.Целта на община Костинброд е предоставяне на качествени административни услуги на потребителите и осигуряването на достъпна среда за хора в неравностойно положение.Проблемът с достъпа на жители от община Костинброд, който ползват услугите на Дирекция „Социално подпомагане“ – е разрешен!

Новите десет помещения са напълно ремонтирани и се намират в сградата на поликлиниката на ул. „Ломско шосе“ 35, гр. Костинброд. На същия етаж се намира още Центърът за социална реабилитация и интеграция „Надежда“, които потребители са насочени именно от дирекцията.

Преди няколко години в поликлиниката се изградиинфраструктура за хората с увреждания /рампа/ и се ремонтира изцяло покрива на цялата сграда.

Водосвет за здраве и благополучие отслужи отец Дамян от храм „Св. Св. Кирил и Методий“.
На откриването на социалните присъстваха г-н Трайко Младенов- кмет на община Костинброд, г-н Александър Ненов – зам.-кмет на община Костинброд, д-р Атанас Тенев – председател на Общински съвет-Костинброд, г-жа Галя Стоичкова- директор дирекция „Социално подпомагане“-гр. Костинброд, г-жа Камелия Велкова- общински съветник, г-жа Валя Иванова – секретар на община Костинброд, г-жа Светослава Иванова-директор ДЦРДУ, г-жа Жана Кръстанова- директор на ЦСРИ, г-жа Росица Иванова- директор на Домашен Социален патронаж, г-н Валери Миронов- директор на ЦОП „Промяна“,  служители на Социално подпомагане-гр. Костинброд и служители на общинска администрация- Костинброд.

Кметът на община Костинброд заяви пред всички присъстващи, че община Костинброд е обследвала сградата, подготвила е проект и ще кандидатства за енергийна ефективност на цялата сграда на поликлиниката. А до няколко месеца асансьорът, водещ до 4-тия етаж ще бъде изцяло подновен.

9586 посещения общо 1 посещения за деня
От днес Дирекция „Социално подпомагане“- гр. Костинброд обслужва жителите на община Костинброд на 4-тия етаж в поликлиниката