❗️Уважаеми жители на община Костинброд, ​в община Костинброд постъпи уведомление от Столична администрация за получено предизвестие от страна на „Борекс – транс“АД (превозвач от квотата на Столична община) за едностранно прекратяване на договора с възложителя Столична община и преустановяване на превозите по автобусна линия „София – Петърч“, считано от 01.01.2022г.

​Във връзка с горното незабавно са предприети постъпки пред Областния управител на област София – град за прилагане на допустима спешна мярка по пряко възлагане на превозите по тези курсове на друг превозвач. ​Очаква се всеки момент въвеждането на спешната мярка, при което ще се обезпечи нормалното транспортно обслужване на населението.

​Община Костинброд е в контакт с Областната администрация на София –град и Столична община и своевременно ще уведоми обществеността за развитието по случая.

​Междувременно на 30.12.2021г. Община Костинброд бе уведомена от превозвача от квотата на общината ни – „Автобусни превози – Костинброд“ООД за едностранно въвеждане на промени в утвърдените транспортни разписания, считано от 10.01.2022г., както следва:

– преустановяване изпълнението на разписанията по линиите София- Чибаовци и София –Градец-Царичина през зимния сезон, т.е до 31.03.2022г.;

– отпадане на курсове по линията София – Петърч / най-ранните и най-късните курсове/ и промяна в интензитета на курсовете към намаляването им, чрез обединяване в средищни часове;

Във връзка с така създадената критична ситуация, застрашаваща нормалното транспортно обслужване на населението, на 02.01.2022г. / неделя/ от 10:00 часа в малкия салон на НЧ „Иван Вазов“ се проведе извънредно заседание на Общински съвет – Костинброд.

Присъственото заседание на общинска администрация, общинските съветници, кметове и кметски наместници от засегнатите населени места имаше за цел набелязване на спешни мерки в рамките на компетентността на органите на местната власт в община Костинброд за преодоляване на проблема и недопускане на срив в транспортното обслужване на населението. Проявявайки изключителна отговорност и съобразявайки се със сложността на казуса преобладаващата част от общинските съветници присъстваха лично на извънредното заседание. Останалата част се включиха онлайн, като повечето изразиха мнения и позиции.

Предварително Общински съвет – Костинброд имаше предоставена за запознаване цялата кореспонденция със Столична община, както и необходимата пълна информация по претенциите на Автобусни превози Костинброд ООД за едностранна промяна на разписанията. Това позволи своевременно и в спешен порядък да бъде формирана обща позиция от страна на общинските съветници, независимо от политическата им принадлежност.

Относно проблема със софийската квота бяха взети решения за осъществяване на незабавен контакт и обмен на информация с компетентните администрации, отговорни за въвеждане на спешната мярка по възлагане на превозите на друг автобусен превозвач.​

Относно едностранното уведомително писмо от „Автобусни превози – Костинброд“ ООД за прекъсване на транспорта по линиите София- Чибаовци и София –Градец-Царичина и промяна и отпадане на курсове по линията София – Петърч / най-ранните и най-късните курсове/ и другите предложени промени в разписанията Общинска администрация и Общински съвет изразиха единодушно становище, че са категорично против заявеното от превозвача намерение.

Общински съвет Костинброд възложи на Общинска администрация да бъдат подробно анализирани клаузите по договора с превозвача и при необходимост да се предприемат всички законово допустими мерки при евентуално преустановяване на изпълнението на договора от страна на превозвача.

Осигуряването на правото на придвижване на гражданите и защитата на техните права за качествено, редовно и безопасно транспортно обслужване е приоритет за местната общинска власт, която позиция еднозначно бе заявена от общинските съветници.

След проведеното двучасово заседание Общински съвет – Костинброд и общинска администрация – Костинброд остават в работна готовност, като следващите дни с оглед влизането на нов превозвач от софийската квота и при неизпълнение на маршрутните разписания от квотата на община Костинброд ще се предприемат незабавни действия, за който ще бъдете незабавно уведомени.

Обръщаме внимание на гражданите, че към момента продължава да е в сила подписания договор с превозвача „Автобусни превози – Костинброд“ООД, при заложените в същия клаузи за спазване на утвърдените маршрутни разписания и график на курсовете. Не са налице фактически или правни основания за едностранна промяна в разписанията и превозвачът е длъжен стриктно да ги спазва.

​Във връзка с горното, призоваваме гражданите да сигнализират незабавно в писмена форма или чрез електронно съобщение за всички констатирани нарушения от страна на превозвача „Автобусни превози – Костинброд“ООД и превозвача от квотата на Столична община „Борекс – транс“АД, в т.ч. неосъществени курсове или курсове несъвпадащи с одобреното разписание, за да бъдат предприети действия по санкционирането им съгласно клаузите по договорите.⚠️

​Молим гражданите при подаване на сигнал да вписват имената си, адрес и телефон за контакт.

10488 посещения общо 2 посещения за деня
❗️❗️❗️ВАЖНО УВЕДОМЛЕНИЕ​❗️❗️❗️ ПРОВЕДЕ СЕ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -КОСТИНБРОД ВЪВ ВРЪЗКА С ТРАНСПОРТА В ОБЩИНА КОСТИНБРОД