Уважаеми граждани,
Допълнително ще бъде обявена информация относно възможността за подаване на заявления за отпускане на еднократна финансова помощ от Община Костинброд, както и за реда и условията на отпускане.

582 посещения общо 2 посещения за деня
Съобщение