Публична покана с предмет:

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ ПО ПРОЕКТ ЗА „ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ УЧИЛИЩЕ ОУ “ОТЕЦ ПАИСИЙ “В ДЕТСКА ГРАДИНА „ДЕТЕЛИНА” КВ.33, УПИ- I, С. ДРАГОВИЩИЦА- ОБЩИНА КОСТИНБРОД“

Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9016149
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9016149

ДОКУМЕНТАЦИЯ (.rar архив)

 

2482 посещения общо 1 посещения за деня
Публична покана