В кабинета на кмета на община Костинброд, г-н Трайко Младенов, в присъствието на д-р Атанас Тенев- председател на общински съвет- Костинброд , г-н Александър Ненов зам.-кмет на община Костинброд, г-жа Валя Иванова- главен секретар на община Костинброд, г-жа Анелия Велева- общински съветник и доц.д-р инж. Венцеслав Стоянов-зам.ректор по качество, акредитация и управление на риска, доц.д-р инж. Илиана Стойнова зам.ректор по учебна дейност и г-жа Иванка Андреева- председател на съвета на настоятелите при ВСУ “Любен Каравелов” беше подписано двустранно споразумение за партньорство.

Споразумението се подписа с цел подобряване условията за развитие на строителната дейност в община Костинброд, повишаване на качеството на изпълнение на строежите и повишаване качеството на обучителните дейности сред специалистите в община Костинброд. Голяма част от служителите в направление устройство на територията и строителство в общинска администрация са възпитаници на висшето училище и чрез подписаното споразумение ще може да получават най-съвременни знания в областта на строителството и изпреварваща информация за случващото се в сектора. Това от своя страна ще подобри работата на екипите, предоставящи тези услуги на гражданите в общината ни.

За всички желаещи да се обучават във ВСУ “Л. Каравелов” е важно да знаят, че висшето училище е държавно и специализирано! Обществената му мисия е: -да обучава български и чуждестранни граждани за придобиване на висше образование в професионалното направление “Архитектура, строителство и геодезия”; -да поддържа европейски измерения в обучението на студентите; -да провежда научноизследователска и приложно-практическа дейност в областта на строителството и архитектурата; -да осъществява квалификационна дейност. ВСУ “Л. Каравелов” е с дългогодишни традиции в подготовката на специалисти с висше образование в областта на строителството и предлага на студентите обучение на съвременно ниво. За периода на съществуване училището е дало образование на повече от 5 100 специалисти, от които над 300 чуждестранни граждани. Днес ВСУ “Л. Каравелов” подготвя висококвалифицирани строителни кадри от всички образователно-квалификационни степени – “професионален бакалавър”, “бакалавър”, “магистър” и “доктор”. Училището развива научноизследователска и приложно-практическа дейност.

Поддържа международни контакти и осъществява студентски и преподавателски обмен с висши училища от страни на Европейската общност. Завършилите във ВСУ “Л. Каравелов” имат големи възможности за реализация и адаптивност в широк кръг от дейности в областта на строителството. Възпитаниците на училището са заели трайно място в строителния бранш като: известни и уважавани строителни бизнесмени; практикуващи инженери у нас и в чужбина; ръководители на различни нива в държавния и частния сектор; преподаватели във висши и средни училища; научни работници и други. ВСУ “Л. Каравелов” се намира в югозападната част на София, в екологично чист район и сградите му са разположени върху 106 декара парков терен с прекрасни изгледи към Витоша и Люлин планина.

Училището притежава богата учебно-материална, информационна и спортна база и по същество представлява един цялостен учебен комплекс с необходимите административни, учебни, културно-битови и спортни сгради и съоръжения.

4677 посещения общо 1 посещения за деня
Община Костинброд и Висше строително училище “Любен Каравелов”, град София подписаха споразумение за партньорство