Участие в общото събрание на НСОРБ взеха и ръководството на община Костинброд, в лицето на г-н Трайко Младенов- кмет на община Костинброд и д-р Атанас Тенев – председател на ОбС-Костинброд.
При дадения Дневен ред, заседанието започна с отчет за дейността на Управителния съвет на НСОРБ през 2021 г.; Отчет за дейността на Контролния съвет на НСОРБ през 2021 г.; Програма за дейността на НСОРБ за 2022 г.; Отчет за изпълнението на бюджета на НСОРБ за 2021 г. и проектобюджет за 2022 г.;
Като съпътстващо събитие по време на събранието се проведе форум „Бъдещето на Европа и България през призмата на кризите“.
В края на заседанието, кметът на община Костинброд и председателят на общински съвет- Костинброд проведоха разговор с изпълнителния директор на НСОРБ – г-жа Силвия Георгиева важни теми, касаещи както българските общини като цяло, така и теми отнасящи се конкретно за нашата община.
Г-н Младенов и д-р Тенев разговаряха и с Председателя на УС на НСОРБ и кмет на Велико Търново, инж. Даниел Панов.
3668 посещения общо 1 посещения за деня
На 7 юни 2022 г. от 13.00 ч. в зала „Гранд Милениум“, хотел Милениум, гр.София се състоя заседание на Общото събрание на НСОРБ /Национално сдружение на общините в Република България/