СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА – ЗА ВТОРО КЛАСИРАНЕ

19795 посещения общо 3 посещения за деня
С Ъ О Б Щ Е Н И Е НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ
bg Български
X