СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА – ЗА ВТОРО КЛАСИРАНЕ

19989 посещения общо 1 посещения за деня
С Ъ О Б Щ Е Н И Е НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ